Welkom bij

Wereldwinkel Twello

 Naam instelling

 Wereldwinkel Twello

 RSIN

 0087.69.812

 Vestigingsadres

 Stationsstraat 9, 7391 EG Twello

 Telefoonnummer

 0571-280032

 E-mail adres

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Activiteiten

Wereldwinkel Twello vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
 

Financiering

De activiteiten van Wereldwinkel Twello worden volledig gefinancierd uit de in- en verkoop van producten uit de ontwikkelingslanden.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van Wereldwinkel Twello wordt aangewend voor het op peil houden van de winkelvoorraad en de saldi op de lopende rekening en spaarrekening bij de Rabobank. Bij de Stichting Oikocredit is een bedrag van € 7000 als belegging ondergebracht.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen van Wereldwinkel Twello wordt besteed voor de inkoop van producten uit de ontwikkelingslanden. Er vinden geen donaties plaats aan particulieren of organisaties.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Pieter de Wolf, voorzitter

Pieter Maters, Secretaris/penningmeester

Anouk Kolkman, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Twello heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor zover zij uitgaven voor de Wereldwinkel Twello kunnen aantonen.

Financiële huishouding

Balans per 1 januari 2017

Activa

 
Inventaris
€     3.211,19 
Beleggingen €     6.901,60
Liquide middelen €     8,265,91
Vorderingen €     5.380,90
Goederenvoorraad €    21.805,45

totaal

€   45.565,05

Passiva

 
Schulden €       765,00
Eigen vermogen €  44.800,05

totaal

€  45.565,05
Baten en lasten 2016

Lasten

 
Huisvestingskosten €   10.757,81
Verkoopkosten €     1.083,21
Publiciteitskosten €       506,80
Organisatiekosten €    5.220,80

totale lasten

€  17.568,62

Baten

 
Bruto winst €   14.708,64
Diverse baten €       649,90
Resultaat (negatief) €    2.210,08

totale baten

€   17.568,52