Welkom bij

Wereldwinkel Twello

Facelift Wereldwinkel Twello

....Het team laat weten heel tevreden te zijn met deze nieuwe uitstraling. Er wordt gehoopt hiermee extra aandacht te verkrijgen van het koperspubliek.

Aanleiding voor deze facelift vormt het opzeggen van het lidmaatschap van de LVWW (Landelijke Vereniging van WereldWinkels). Reeds vele wereldwinkels zijn hierin voor gegaan. De forse bijdrage voor het lidmaatschap was de reden voor de opzegging. Het betekent wel dat er niet langer gebruik gemaakt mag worden van het beeldmerk van de LVWW; er is nu dus een eigen beeldmerk en gezicht naar buiten gebracht.

Natuurlijk blijft Wereldwinkel Twello de doelstelling “fair-trade” trouw. Immers, dat was indertijd bij de start van de winkel de belangrijkste drijfveer. De winkel blijft de artikelen betrekken van dezelfde fair-trade-importeurs als tot nu toe. Dat fair-trade-producten kwalitatief kunnen concurreren met vergelijkbare artikelen, kunt u zelf stellen als u de winkel bezoekt. Met name de sieraden en interieurartikelen zijn van hoge kwaliteit en uniek. De mensen in de derde wereld die deze artikelen maken krijgen hiervoor een eerlijke prijs. Door te kopen bij de wereldwinkels draagt u er toe bij om de kloof tussen arm en rijk in de wereld kleiner te maken. Loop eens even bij ons binnen om te zien wat er zoal te koop is.

Uit Voorster Nieuws d.d. 23-1-2019